Геотехническият софтуер GEO5 е мощен софтуерен инструмент за решаване на геотехнически задачи на базата на традиционните методи за анализ, както и чрез метода на крайните елементи (FEM). За яснота всяка програма решава определен вид задача, като същевременно всички програми взаимодействат помежду си. Това прави софтуера интуитивен и лесен за използване.
Аналитични решения. Аналитичните програми GEO5 позволяват бързо и ефективно проектиране и проверки на различни видове геотехнически съоръжения. Те са базирани на добре познати и широко приети теории, подобрени в някои случаи чрез определени техники.
Метод на крайните елементи. Програмите за анализ на геотехнически задачи, използвайки метода на крайните елементи (FEM), позволяват на потребителя да моделира прецизно поведението на почвите и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които не могат да бъдат решени с помощта на стандартните методи за анализ.
 
Клиентите на GEO5 са множество големи и малки фирми като проектански организации, консултантски фирми, строителни фирми, изследователски институти, университети и колежи в повече от 120 държави с над 4000 инсталирани лиценза. Поради многото представителства в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка, геотехническият софтуер GEO5 се възприема като един от най-популярните софтуерни приложения за проектиране на инфраструктурни проекти. В момента софтуерът е преведен на 18 езика, предлага  65 предварително определени стандарти и норми, включително и българското национално приложение по Еврокод EN1997. Програмите използват опции за 3D представяне на модела, което особено се цени от съществуващите, и от нови клиенти. Освен това, интуитивният интерфейс на софтуера го прави изключително лесен за работа, дава реалистични резултати и разходно-ефективни резултати на модулните системи.

GEO5 Решения

П         анаири и изложения 2018
03. - 10.03.2018 Българска строителна седмица (BBW) - София 
27. - 29.03.2018 Интелегентни градове - София 
28. -  01.04.2018 Стройко 2000 - София 
24. -  29.09.2018 Международен Технически панаир/Строитех/Инфотех - Пловдив
24. -  28.10.2018 Стройко 2000 - София