GEO5 е мощен софтуерен инструмент от пакет програми, предназначен за решаване на различни геотехнически задачи. Отделните програми имат подобен потребителски интерфейс и комуникират помежду си. Всяка програма решава определен вид задача и същевременно всички програми взаимодействат помежду си. Това прави софтуера интуитивен и лесен за използване. Програмите в него се базират на:
  • Аналитични решения - Аналитичните програми GEO5 позволяват бързо и ефективно проектиране и проверки на различни видове геотехнически съоръжения. Те са базирани на добре познати и широко приети теории, подобрени в някои случаи чрез определени техники.
  • Метод на крайните елементи - Програмите за анализ на геотехнически задачи, използвайки метода на крайните елементи (FEM), позволяват на потребителя да моделира прецизно поведението на почвите и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които не могат да бъдат решени с помощта на стандартните методи за анализ.
Решения за повечето геотехнически задачи
GEO5 е предназначен за решаване на повечето геотехнически задачи, от основните (проверка на фундаменти, стени, устойчивост на откоси), до високоспециализирани програми (анализ на тунели, повреди върху сгради поради тунелиране, стабилитет на скални откоси). Всяка програма GEO5 решава определен тип структура, така че клиентът може да избере само тези, от които се нуждае.
 

Удобен за работа потребителски интерфейс
GEO5 е съставен от отделни програми с унифициран потребителски интерфейс, който е лесен за използване и не изисква специално обучение.

От геоложко проучване до напредничаво проектиране
GEO5 е изчерпателен софтуерен пакет, който интегрира моделирането на геоложки данни с решенията на всички напреднали геотехнически задачи.
 
Комбинация от аналитични методи и МКЕ
Аналитичните методи за проверка осигуряват ефективно и бързо проектиране и проверка на дадения проблем. Възможно е да се прехвърли аналитичният модел в програмата FEM, където конструкцията да дсе провери чрез метода на крайните елементи. Сравнението на две независими решения допринася за повишаване на сиурността и обективността.
 
Програми, които са свързани заедно
Възможно е да се прехвърлят данни между отделни програми с помощта на Geoclipboard™, а няколко програми дават възможност за експортиране на цялата структура за по-нататъшен анализ.
 
Поддръжка на BIM
GEO5 програмите позволяват експортиране както в IFC, така и в LandXML общи BIM формати за използване в програми на трети страни. Експортът запазва описанието на всички елементи, параметрите на почвата и други свойства на обектите.

Точни и изчерпателни резултати
Програмите GEO5 генерират ясен текст и графични резултати, които могат лесно да се редактират според нуждите на потребителя (добавяне на фирмено лого, вмъкване на изображения и др.). Създадените изображения винаги са актуални според последните данни Изходните резулатит от анализа могат да бъдат отпечатани директно от програмата, записани като PDF или експортирани във външен текстов редактор (MS Word).

Езикови локализации и стандарти
В момента софтуерът е преведен на 21 езика (български, английски, руски, чешки, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словашки, испански, турски, китайски, виетнамски и др.), предлага повече от 65 предварително определени стандарти и норми, включително и българското национално приложение по Еврокод EN1997. Програмите използват опции за 3D представяне на модела, което особено се цени от съществуващите, и от нови клиенти. Освен това, интуитивният интерфейс на софтуера го прави изключително лесен за работа, дава реалистични резултати и разходно-ефективни резултати на модулните системи.
 
Клиенти на GEO5
Клиентите на GEO5 са множество големи и малки фирми като проектански организации, консултантски фирми, строителни фирми, изследователски институти, университети и колежи в 150 държави с над 10 000 доволни потребители. Поради многото представителства в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка, геотехническият софтуер GEO5 се възприема като един от най-популярните софтуерни приложения за проектиране на инфраструктурни проекти.

Актуалнатото издание за момента е GEO5 2024 на български език, което бе представено през ноември 2023 година.