Геотехническият софтуер GEO5 е мощен софтуерен инструмент за решаване на геотехнически задачи на базата на традиционните методи за анализ, както и чрез метода на крайните елементи (FEM). За яснота всяка програма решава определен вид задача, като същевременно всички програми взаимодействат помежду си. Това прави софтуерът интуитивен и лесен за използване.
Аналитични решения. Аналитичните програми GEO5 позволяват бързо и ефективно проектиране и проверки на различни видове геотехнически съоръжения. Те са базирани на добре познати и широко приети теории, подобрени в някои случаи чрез определени техники.
Метод на крайните елементи. Програмите за анализ на геотехнически задачи използвайки метода на крайните елементи (FEM) позволяват на потребителя да моделира прецизно поведението на почвите и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които не могат да бъдат решени с помощта на стандартните методи за анализ.
 
Клиентите GEO5 са множество големи и малки фирми, като проектански организации, консултантски фирми, строителни фирми, изследователски институти, университети и колежи в повече от 120 държави с над 4000 инсталирани лиценза. Поради многото представителства в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка, геотехническият софтуер GEO5 се възприема като един от най-популярните софтуерни приложения за проектиране на инфраструктурни проекти. В момента софтуерът е преведен на 18 езикал Предлага  65 предварително определени стандарти и норми, включително и българското национално приложение по Еврокод EN 1997. Програмите използват опции за 3-D представяне на модела, което е особено ценени от съществуващите, но и нови клиенти. Освен това, интуитивният интерфейс на софтуера, го правят изключително лесен за работа и дава реалистични резултати и разходно-ефективни резултати на модулните системи.

GEO5 Решения

Панаири 2017
23. - 24. Февруари 2017 Expand Your Horizons 2017
22. - 26. Март 2017 Стройко 2000
15. - 18. Март 2017 Българска строителна седмица
25. - 26. Април 2017 WebIT Expo Sofia Tech Park
Юни 2017 Balkan Trade Bridge
25. - 30. Септември 2017 МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР / Интермин експо