Новото издание на софтуера GEO5 излиза веднъж годишно, на 1 ноември. Абонатите с абонаментна поддръжка получават всички надстройки и актуализации, включително и новите издания безплатно. Всички останали клиенти имат възможност да закупят ново издание като отделен ъпгрейд.

05 Май 2017
GEO5 2017 – Пролетен Ъпдейт

Пролетната актуализация идва с новата опция за софтуерния ключ (Node-lock), както и редица подобрения и много нови функции в нашите програми:
 • Въвеждане и отчитане влиянието на гвоздеи (Устойчивост на откоси)
 • Увеличено активно налягане действащо върху стени (според EAB и SIA 260, SIA 267)
 • Британски формат (AGS) за геотехнически трансфер на данни (Пилоти CPT)
 • Изчисляване на конструкции на сеизмичност според NCMA-SRW
 • Швейцарски стандарти (SIA 260, SIA 267) във всички програми за стени
 • Канадски стандарти за стоманобетонни конструкции (CSA A23.3-14)
 • Въвеждане и отчитане влиянието на главата на анкера (Устойчивост на откоси)
 • Въвеждане на околното триене като параметър на почвата (Почвени гвоздеи, Устойчивост на откоси)
 • Намаляване на оразмерителните моменти и силите на срязване под опорите (Фундаментни плочи)
 • Нов тип ъглови подпорни стени (според SIA 260, SIA 267)
 • Трапецовидно натоварване в дъното на основата при изчисляване на носещата способност на стените
 • Въвеждане на заварен стоманен профил (I - напречни сечения) (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • Изчисляване на стени от армиран насип (MSE walls) с Redi-Rock Positive Connection (PC) блокове и Mirafi геомрежи
 • Нови типове винилови шлицови и шпунтови стени - Agastyl, Полша (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • Профили от стомана съгласно Индийския стандарт IS 808:1989 (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • И още много…

Изпробвайте последните актуализации с Демо версията на GEO5 Spring Update
Абонатите с абонаментна поддръжка GEO5 Maintenance и потребители с издание GEO5 2017 могат безплатно да изтеглят и инсталират пролетната актуализация. Всички останали потребители могат да изчислят цената на единичната актуализация в нашия магазин.

 

07 Ноември 2016

Фирма “Старт Консулт” ЕООД има удоволствието да Ви информира, че вече е достъпно най-новото издание на геотехническия софтуер GEO5 2017

Новине неща в издание GEO5 2017 включват множество подобрения и промени във всички програми като:
 • Изображенията ка вече с висока резолюция
 • Нови опции на функцията GeoClipboard (копиране-поставяне на параметри)
 • Нов изглед на протокола с документацията от анализа и повече възможности за модифициране
 
Представяме Ви най-новите акценти във всяка една програма:

FEM/МКЕ
 • Анализ на земетръс според EC8
 • Изчисляване на Slope Stability според EN 1997 DA3
 • Усъвършенствано генериране на мрежа от крайни елементи
 • Допълнителни опции за разширено въвеждане
 • Поддръжка на проекти с база данни
 
FEM/МКЕ и Sheeting Check / Проверка на укрепителни стени
 • Носимоспособност на анкери (изправени, винтови анкери и др.)
 • Анализ на не предварително напрегнати анкери и почвени гвоздеи
 
Sheeting Design / Проектиране на укрепителни стени
 • Проверка на напречни сечения (пилотна стена, диафрагмена стена и др.
 • Повишен активен натиск и състояние на натиск при покой
 • Преразпределения на напреженията - EAB, LRFD
 • Експорт на модела към програмите Slope Stability and Sheeting Check
 
Sheeting Design/Проверка на укрепителни стени, Sheeting Check/ Проверка на укрепителни стени
 • Дървени пилоти за укрепване на стени
 • Vinyl шпунтови стени, Thyssen шпунтови стени
 
Micropile/ Микропилоти
 • New input of materials
 • New cross section drawing
Pile/ Пилоти
 • Проверка на стоманено напречно сечение
 • Проверка на напречното сечение от дървен материал
 • Квадратен набивен пилот
 
За програмата Pile Group/Група пилоти
 • Анализ на група от микропилоти
 • Проверка на носимоспособност в програмата Piles/Пилоти и Micropile/ Микропилоти
 
Pile/Пилоти, Micropile/Микропилоти
 • Подобрения в менютата за задаване на геометрията и материалите
 
Terrain/Терен
 • Въвеждане на общ вид на строителната площадка
 
Изпрабвайте безплатно Демо версията GEO5 2017
Множество нови добавени материали в секцията за обучение