Лицензът за научни изследвания се предоставя на изследователски институции за нетърговски цели на много изгодна цена. Програмите може да се използват за научни изследвания при моделиране и геотехнически анализ.
 
Кой може да се възползва?
Изследователи, работещи с акредитирани институции или научни работници. Софтуерът може да се използва само за изследователски цели и резултатите не могат да бъдат използвани с комерсиално. В случай на отпусната субсидия (или безвъзмездна финансова помощ), лицензът е валиден само в рамките на периода на продължителност на субсидията. Всеки потребител с лиценз за научни изследвания, трябва да се добави линк на официалната си страница с референция към уеб-сайта на Fine. Лицензите за  научни изследвания ще бъде публикувани в списъка на клиентите на уеб-страницата на GEO5.
 
Каква е цената?
Цената на целия програми с пакет за научни изследвания (единичен лиценз) е 6259 лв. / 3200EUR
 
Какво получавате?

  • Пълен достъп и функционалност до всички GEO5 програми
  • Теоретични и практически ръководства
  • Преносимост между настолен компютър и лаптоп
  • USB Ключ
Каква е разликата между лиценз за образователни цели и професионален лиценз?
  • Всички доклади от анализа за отпечатване са маркирани със текст: "Research license - Software can be used only for research purposes" ("Изследоветелски лиценз - софтуерът може да се използва само за изследоветелски цели")