Програми Цена
Устойчивост на откоси
Анализ на стабилитета на откоси
650 €
Проверки на укрепителни стени
Анализ на укрепителни стени - нелинейно еластичен, еласто-пластичен модел
650 €
Проектиране на укрепителни стени
Проектиране и анализ на изкопи, шпунтови и други типове укрепителни стени
450 €
Ъглова подпорна стена
Проектиране и проверка на ъглови подпорни стени
450 €
Масивна подпорна стена
Проектиране и проверка на масивни подпорни стени
450 €
Стени от армиран насип
Проектиране и анализ на механично укрепени стени
550 €
Габиони
Проверка на габионни стени
450 €
Зидана подпорна стена
Контрол на проектирането на подсилени зидани подпорни стени
450 €
Кейови стени
Проектиране и проверка на сглобяеми подпорни стени
450 €
Почвени гвоздеи
Анализ на стабилитета на скалните склоновете и откоси
450 €
Противосвлачищни пилоти
Проверка на пилоти за стабилизиране на откоси
650 €
Земен натиск
Изчисление на напреженията от земния натиск
450 €
Плоски фундаменти
Проектиране и проверка на единични фундаменти
550 €
Пилоти
Проверка на единични пилоти
550 €
Микропилоти
Проверка на микропилоти
450 €
Група пилоти
Анализ на група пилоти (с ростверк)
700 €
Пилоти CPT
Проверка на пилоти, базирани на SPT
550 €
Греда върху еластична основа
Изчисляване на греда върху еластична основа
450 €
Фундаментни плочи
Анализ на основата и фундаментната плоча чрез крайни елементи
1200 €
Слягане на фундаменти
Анализ на почвеното слягане
450 €
Пропадане на терена над галерии
Оценка на риска за наземното строителство
1200 €
Устои на мостове
Проверка на устои на мостове
550 €
Терен
Дигитален модел на терена (DTM) + обем на изкопи
1200 €
Устойчивост на скални откоси
Анализ на стабилитета на скалните склоновете и откоси
650 €
Шахти
Проектиране и анализ на вертикални кръгови шахти
650 €
FEM
Моделиране на различни геотехнически задачи и анализ с помощта на крайни елементи
2350 €
FEM - Тунел
Анализ на тунели чрез метода на крайните елементи – модул в програмата FEM
2350 €
FEM - Подземна вода
Анализ на дебитът на подземна водата през обемно тяло - модул в програмата FEM
650 €
FEM - Консолидация
Анализ на деформациите на почвата от слягането във времето - разширение на FEM
650 €
Допълнителен език
Допълнителен език на изходната документация (Български, Английски, Руски, Немски, Италиански, Френски, Испански, Полски, Словашки, Гръцки, Полски, Унгарски, Румънски, Чешки, Турски, Китайски, Виетнамски)
100 €
Пакети Цена
GEO5 Анализ на изкопи
Откоси, Проверки и Проектиране на укрепителни стени, Земен натиск (20% отстъпка)
2000 €
GEO5 Проектиране на основи
Фундаменти,Пилоти,Микропилоти, Група пилоти, Пилоти SPT, Греда,Плочи (20% отстъпка)
3600 €
GEO5 Основен пакет
Всички програми без: FEM, Пропадане на терена над галерии и Шахти (42% отстъпка)
8000 €
GEO5 Professional
Всички програми (45% отстъпка)
12000 €
Академични пакети Цена
GEO5 Пакет Университет 10
Всички програми за академични институции - университети (мрежов до 10 лиценза)
1000 €
GEO5 Пакет Университет 50
Всички програми за академични институции - университети (мрежов до 50 лиценза)
1500 €
GEO5 Пакет за научни изследвания
Всички програми - за изследователски цели
3500 €
Пакети програми под наем за 1 година Цена
GEO5 Professional - Всички програми (с включена поддръжка и ключ) 4800 €
GEO5 Основен пакет - Всички програми
Без FEM, Пропадане на терена над галерии и Шахти (с поддръжка и ключ)
3200 €
Допълнителни лицензи Цена
Мрежов лиценз 130% от цената на първия лиценз
Отстъпки за пакети Цена
3 ÷ 5 Програми -5% Отстъпка
6 ÷ 10 Програми -10% Отстъпка
11 ÷ 15 Програми -15% Отстъпка
Повече от 15 Програми -20% Отстъпка
Лицензен ключ Цена
Единичен (node-lock) 30 €
Единичен (flexible) 60 €
Мрежов (до 10 потребители) 80 €
Мрежов (до 50 потребители) 120 €
Доставка  
Стандартна доставка (България) безплатно
Техническа поддръжка и обслужване Цена
Абонаментна програма 15% от цената на всички закупени лицензи за година
Единична актуализация 20% от цената на закупените лицензи за всяко ново издание

Всички цени са без ДДС