15 Ноември 2019
GEO5 Издание 2020 – Анотации, нови видео уроци, пакетни програми и опростено 3D почвено моделиране


 
Анотации – нов инструмент във всички програми GEO5
 • Изчертаване на линии, криви, както и други обекти и описания директно върху работния плот на програмите
 • Оразмеряване и добавяне на размерни линии, чрез кликване върху структурата
 • Приложените инструменти позволяват да копирате, премествате или редактирате обекти, както в CAD програми
 • Всички анотации в програмите са част от стандартните изходни файлове на GEO5 (снимки, протоколи)
Вижте видеото как да направите Анотации в програмите GEO5 (EN)


Опростено 3D почвено моделиране и подобрения в програмата Стратиграфия
 • Въвеждане на интерфейси на слоеве по точки (X, Y, Z)
 • Автоматично прехвърляне на създадени линии от геоложки профили към интерфейси
 • Връзка межди геоложки профили и резултатите от генерираните секции
 • Снимки, картинки и импортирани PDF файлове могат да бъдат отпечатани в протоколи
 • 3D визуализация на геоложки профили
Нови функции и възможности в програмите GEO5
 • Всички програми – Таблиците позволяват да сортирате съдържанието по колони и да експортирате съдържанието в други програми като Word, Excel
 • Почвени гвоздеи – Анализ на откоси укрепени с мрежи
 • Стени от готови каменни блокове – Моделиране на цяла стана
 • FEM – Моделиране на анкери
 • Пилоти CPT – Анализ на носимоспособността въз основа на изпитване със стандартен пенетрометър (SPT)
 • Плоски фундаменти – Анализ съгласно DIN 4017
 • Всички програми – Румънски NAD (Румънско национално приложение за Еврокод EN 1997)
 • Всички програми – Изчисление на CDR (Коефициент на Необходим капацитет) за LRFD
 • Устойчивост на откоси – Изчертаване на хлъзгащите сили над хлъзгателната повърхнина (ITFM)
 • Проектиране / Изчисление на Укрепителни стени – Нови видове пластмасови шпунтови стени (CMI)


 
Ново издание на 2019
Програма "Стратиграфия"
 • Импортиране на различни формати за полеви тестове (AGS, TXT, UNI, GEPRODO и др.).
 • Значително ускоряване и подобряване на генерирането на геоложки модел.
 • Експортиране на DXF и BIM (LandXML и IFC) формати.
 • Импортиране на DXF и LandXML формати.
 • Нов режим "Краища на терена".
 • Генериране на много сложни геоложки модели (разломи, ерозия, свлачища).
 • Оптимизирана поддръжка за много големи модели.
 • Определяне на подпочвения слой чрез набор от точки.
Документация - Нов модул на Програма "Стратиграфия"
 • Професионални изходни резултати при проучване на място (сондажи, CPT, SPT, DMT)
 • Допълнен мощен инструмент за потребителски дефинирани шаблони и доклади с данни
 • Пълна база данни с предварително дефинирани шаблони (включително международни формати).
Геоложки профили - Нов модул на Програма "Стратиграфия"
 • Генериране на напречни профили с чертеж на полеви изпитания, легенда и метраж
 • Експортиране на DXF формат.
Подобрения в другите GEO5 програми
 • Изчисляване на носимоспособността и слягането, съгласно натисковия тест (PMT) – Програма "Плоски фундаменти CPT";
 • Ивично армиране – Програма "Стени от армиран насип";
 • Определяне на хоризонтални ивични и трапецовидни товари – Всички програми за стени, "Проверка на укрепителни шпунтови и шлицови стени"; "Проектиране на укрепителни шпунтови и шлицови стени";
 • Блокове с кухи ядра – Програма "Стени от наредени блокове";
 • Въвеждане на допълнителна нормална сила към влиянието на анкера - Програма "Проверка на укрепителни шпунтови и шлицови стени"
 • Свързване на програмите Пилоти CPT и Плоски фундаменти CPT (за изчисляване на носимоспособност) - Всички програми за стени;
 • Копиране на водния натиск от НПВ в предната / задната част от конструкцията – всички програми;
 • Редактиране на почвения профил по дебелината на слоя или в дълбочина – всички програми с 1D профил;
 • Модели по DIN 4023 – всички програми
 • Подобрена и оптимизирана графична среда – всички програми

 

 
Нов пакет Геология
Геологическият пакет съдържа:
 • Програма "Стратиграфия" - http://geo5-software.bg/програми-инфо-всички/стратиграфия
 • Модул "Документация" към програмата – Програма "Стратиграфия";
 • Модул "Напречни профили" към програмата – Програма "Стратиграфия"

 

07 Май 2018
GEO5 2018 – Пролетен ъпдейт


 
Пролетният ъпдейт добавя редица подобрения в нашите програми:
 • Контрафорси и язовирни стени (Програма Ъглова подпорна стена/Cantilever Wall)
 • Анализ на слягането зад стената (Програма Проверка на укрепителни стени /Sheeting Check)
 • Влияние на земетръсния ефект (Програма Плоски фундаменти/ Spread Footing)
 • Възможност за въвеждане на терен с координати X, Z (Програма Стабилитет на скални откоси/Rock Stability)
 • Изчисляване на еркери за равнини и многоъгълни хлъзгателни повърхнини (Програма Стабилитет на скални откоси/Rock Stability)
 • Нови форми на стените, моделиране на отстъпи пред стената (Програма Масивна подпорна стена /Gravity Wall)
 • Нова система за помощ (Всички програми)
 • Филипини - настройки за DPWH (Всички програми)
 • Анализ на вертикална носимоспособност според Филипинските стандарти (DPWH, приложение G) (Програма Плоски фундаменти/ Spread Footing)
 • Нови анкери DIWY DRILL HOLLOW BARS (Програма Проверка на укрепителни стени /Sheeting Check)
 • Подобрено оразмеряване на армировката (Програма Ъглова подпорна стена/Cantilever Wall)
 • Ръчно въвеждане на коефициенти p и r за изчисляване на скална основа (Програма Плоски фундаменти/ Spread Footing)

 

Подобрения в програма Стратиграфия
 • Значително ускоряване на 3D рендирането
 • Координатни системи
 • Линии на повърхностни контури
 • Ортофотографична карта на терена
Излизането на модулът Site Investigation към програмата Стратиграфия/Stratigraphy е отложен до ноември 2018 г., за да бъдат заложени всички необходими функции в професионално качество.

Като комплимент на това всички потребители, които имат програмата Стратиграфия/Stratigraphy ще получат безплатно версия 2019.

Всички клиенти с абонаментна поддръжка и потребителите на GEO5 2018 могат безплатно да изтеглят и инсталират пролетният ъпдейт. Всички останали потребители с по-стари издания на софтуера, могат да заявят и да закупят единична актуализация на програмите като изпратят запитване на e-mail: info@startconsult.org

 

Новото издание на софтуера GEO5 излиза всяка година на 1 Ноември. Абонатите с абонаметна поддръжка получават всички актуализации и ъпгрейди, включително новите издания безплатно. Други клиенти имат възможност да закупят нови издания като Единична актуализация.

03 Ноември 2017
Издание GEO5 2018

Новото издание е с допълнителни две нови програми Stratigraphy/Стратиграфия и Spread Foot CPT/Плоски фундаменти CPT. Той също така включва редица важни и полезни подобрения
Разгледайте краткото въведение към новата програма Стратиграфия /Stratigraphy за оценка на резултатите от проучването на обекта. Изпробвайте демо версията безплатно.

Какво е новото в издание 2018:
Стратиграфия
 • Нова програма за генериране на геоложки модели от сондажи и полеви тестове, и за отчитане на данни

Плоски фундаменти CPT
 • Нова програма за проектиране на единични фундаменти, на база данни от полеви тестове (CPT, SPT)

Всички програми
 • Възможност за преглед на промените при въвеждане и редактиране на елемент
 • NBR 6118-2014 (Бразилски стандарт за стоманобетонни конструкции)
 • Възможност за промяна на размера на шрифта в изходните документи

Плоски фундаменти
 • Проектиране на бетонни единични фундаменти (без армировъчни пръти)

Проверка на укрепителни стени
 • Анкери според Китайски стандарти (предварително и непредварително напрегнати, стандартни анкери)
 • Възможност за дефиниране на различна геология при закотвяне на анкерния елемент

Проверка и проектиране на укрепителни
 • Възможност за проектиране на стени от 2xU стоманени профили
 • Нови стоманени профили "HP"
 • Нови стоманени профили "Z" за шпунтови/шлицови стени

Почвени гвоздеи
 • Възможност за навлизане на стоманената мрежа в един или два почвени слоя

Противосвлачищни пилоти
 • Преглед на деформацията на противосвлачищните пилоти на нивото на хлъзгателната повърхност

На разположение са нови учебни материали, както и актуализирани материали за GEO5 2018
 • Създаване и промяна на геоложки модел (глави 38, 39)
 • Проверка на основата на микропилоти (глава 36)
 • Изкопи - изменение на слягането във времето (консолидация) (глава 37)

Оnline Help
 • Ревизирана онлайн помощ за всички програми в издание 2018

Актуализирайте Вашия софтуер
 • Абонатите с абонамента поддръжка могат да изтеглят и инсталират Новото издание безплатно. Всички останали клиенти могат да изчислят цената на Единична актуализация от актуалната ценова листа или просто се свържете с нас.

10% отстъпка за закупуване на софтуер

Абонатите, които притежават абонаментна поддръжкаа могат да ползват 10% отстъпка за нови програми или допълнителни лицензи от вече закупени програми.

 

05 Май 2017
GEO5 2017 – Пролетен Ъпдейт

Пролетната актуализация идва с новата опция за софтуерния ключ (Node-lock), както и редица подобрения и много нови функции в нашите програми:
 • Въвеждане и отчитане влиянието на гвоздеи (Устойчивост на откоси)
 • Увеличено активно налягане действащо върху стени (според EAB и SIA 260, SIA 267)
 • Британски формат (AGS) за геотехнически трансфер на данни (Пилоти CPT)
 • Изчисляване на конструкции на сеизмичност според NCMA-SRW
 • Швейцарски стандарти (SIA 260, SIA 267) във всички програми за стени
 • Канадски стандарти за стоманобетонни конструкции (CSA A23.3-14)
 • Въвеждане и отчитане влиянието на главата на анкера (Устойчивост на откоси)
 • Въвеждане на околното триене като параметър на почвата (Почвени гвоздеи, Устойчивост на откоси)
 • Намаляване на оразмерителните моменти и силите на срязване под опорите (Фундаментни плочи)
 • Нов тип ъглови подпорни стени (според SIA 260, SIA 267)
 • Трапецовидно натоварване в дъното на основата при изчисляване на носещата способност на стените
 • Въвеждане на заварен стоманен профил (I - напречни сечения) (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • Изчисляване на стени от армиран насип (MSE walls) с Redi-Rock Positive Connection (PC) блокове и Mirafi геомрежи
 • Нови типове винилови шлицови и шпунтови стени - Agastyl, Полша (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • Профили от стомана съгласно Индийския стандарт IS 808:1989 (Проверка на укрепителни стени, Проектиране на укрепителни стени)
 • И още много…

Изпробвайте последните актуализации с Демо версията на GEO5 Spring Update
Абонатите с абонаментна поддръжка GEO5 Maintenance и потребители с издание GEO5 2017 могат безплатно да изтеглят и инсталират пролетната актуализация. Всички останали потребители могат да изчислят цената на единичната актуализация в нашия магазин.

 

07 Ноември 2016

Фирма “Старт Консулт” ЕООД има удоволствието да Ви информира, че вече е достъпно най-новото издание на геотехническия софтуер GEO5 2017

Новине неща в издание GEO5 2017 включват множество подобрения и промени във всички програми като:
 • Изображенията ка вече с висока резолюция
 • Нови опции на функцията GeoClipboard (копиране-поставяне на параметри)
 • Нов изглед на протокола с документацията от анализа и повече възможности за модифициране
 
Представяме Ви най-новите акценти във всяка една програма:

FEM/МКЕ
 • Анализ на земетръс според EC8
 • Изчисляване на Slope Stability според EN 1997 DA3
 • Усъвършенствано генериране на мрежа от крайни елементи
 • Допълнителни опции за разширено въвеждане
 • Поддръжка на проекти с база данни
 
FEM/МКЕ и Sheeting Check / Проверка на укрепителни стени
 • Носимоспособност на анкери (изправени, винтови анкери и др.)
 • Анализ на не предварително напрегнати анкери и почвени гвоздеи
 
Sheeting Design / Проектиране на укрепителни стени
 • Проверка на напречни сечения (пилотна стена, диафрагмена стена и др.
 • Повишен активен натиск и състояние на натиск при покой
 • Преразпределения на напреженията - EAB, LRFD
 • Експорт на модела към програмите Slope Stability and Sheeting Check
 
Sheeting Design/Проверка на укрепителни стени, Sheeting Check/ Проверка на укрепителни стени
 • Дървени пилоти за укрепване на стени
 • Vinyl шпунтови стени, Thyssen шпунтови стени
 
Micropile/ Микропилоти
 • New input of materials
 • New cross section drawing
Pile/ Пилоти
 • Проверка на стоманено напречно сечение
 • Проверка на напречното сечение от дървен материал
 • Квадратен набивен пилот
 
За програмата Pile Group/Група пилоти
 • Анализ на група от микропилоти
 • Проверка на носимоспособност в програмата Piles/Пилоти и Micropile/ Микропилоти
 
Pile/Пилоти, Micropile/Микропилоти
 • Подобрения в менютата за задаване на геометрията и материалите
 
Terrain/Терен
 • Въвеждане на общ вид на строителната площадка
 
Изпрабвайте безплатно Демо версията GEO5 2017
Множество нови добавени материали в секцията за обучение