Инсталиране на актуалните инсталационни програми и драйвери за HW ключове.