Лицензи
Типът на лиценза се определя от целта, за която е предвиден (търговски или академичен) и от начина на употреба: единичен лиценз (за работа на едни компютър) или мрежов лиценз (за повече компютри свързани в мрежа).

Единичен лиценз
Веднъж закупен локален лиценз, той позволява софтуерът да бъде инсталиран на неограничен брой компютри, но работи само при свързан към конкретния компютър хардуерен ключ.
 
Мрежов лиценз
Мрежовият лиценз позволява работа със софтуера на повече компютри свързани в мрежа. Максималния брой потребители, които могат да работят със софтуера паралелно (по едно и също време, върху една и съща програма), се определя от броя на закупените лицензи. Стартирането на приложенията на програмите, трябва да е съобразено с подходящ хардуерен ключ, свързан към сървъра на мрежата от компютри.
 
Академични лицензи
Академични лицензи на софтуера GEO5 са предвидени за използване с некомерсиална цел на изключително  изгодни цени. С право на закупуване на академичен лиценз, може да се възползват училища, висши учебни заведения, научни организации и др. Повече информация за  академичните лицензи можете да получите тук.
 
Хардуерен ключ
Всички продукти на GEO5 се предоставят заедно с хардуерни ключове, които защитават лиценза на софтуера срещу незаконно използване или копиране.
Хардуерния ключ е малко USB устройство, което изпълнява ролята на защитен ключ при свързване към USB порт на компютъра.
Ние предоставяме следните видове хардуерни ключове: Единичен - за самостоятелен компютър (единичен лиценз),Мрежов - за компютри, свързани в мрежа (мрежов лиценз) и Временен - за самостоятелен компютър (с опция за лизинг).