Основните геотехнически подходи които могат да се реализират в софтуера GEO5 са приложими в целия свят, въпреки че повечето страни приемат свои собствени стандарти и конвенции. GEO5 предлага уникален начин за прилагане на стандарти, което значително опростява работата на проектанта и в същото време позволява да се провери конструкция с всички необходими подходи норми и стандарти.

Геотехническия софтуер GEO5 поддържа:
  • Обща проверка с помощта на коефициенти на сигурност
  • Обща проверка в съответствие с теорията на гранични състояния
  • Проверка съгласно Еврокод EN 1997 г., включително и националните приложения (България и останалите страни)
  • Проверка съгласно LRFD 2003 г., LRFD 2012
  • Проверка в съответствие с националните стандарти (SNIP – Russia, GB – China)
Основната идея е да се разделят въвеждането на стандарти и теории от действителното въвеждане на конструкцията. Потребителят първо избира собствените си настройки "Settings" - стандарти и подходи за проверки, които трябва да се използват - приложими за всички програми GEO5. След това, когато се работи с дадена програма, потребителят вече може да използва всички дефинирани стандарти и коефициенти на анализа във всяка една програма, коятоято използва същите настройки ”Setting”.
Програмата позволява на потребителя бързо да превключи от една среда в друга, така че извършваният анализ според различни стандарти да е ефективен и прост.

Програмата позволява да се приеме една от петдесетте дефинирани настройки (например националните приложения на страните от ЕС към EN 1997), или да се дефинира изцяло нов. Създадените настройки могат да бъдат споделяни в рамките на фирмата или с колеги.

Броят на използваните подходи и стандарти редовно се увеличава с всяко ново издание на програмата, за да отрази изискванията на потребителите.