Отстъпка за нов софтуер или лиценз
 
На всички абонати с абонаментна поддръжка може да бъде предоставена специална отстъпка от 10% за нов софтуер или покупка на нови лицензи на програми при следните условия:
  • Потребителят да има годишна поддръжка за продукт на GEO5 или FIN EC
  • Отстъпката се използва за закупуване на нова програма или нов лиценз за вече закупена програма