ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. “Старт Консулт” ЕООД с адрес на регистрация Перник 2300, кв. Димова махала, Търговски комплекс 21 (“Старт Консулт” ЕООД " или "Администратор") ЕИК 113592446, относно защитата на личните данни и свързаните с тях лични данни. Това изявление е предназначено да изясни как третираме личната информация на нашите клиенти.

Какви лични данни обработваме и защо?
Вашите лични данни се обработват само за цели, които ви съобщаваме на събирането. Без ваше съгласие ние обработваме вашите данни въз основа на законния интерес на Администратора или въз основа на изпълнението на договора или изпълнението на законовото задължение на Администратора. Въз основа на вашето съгласие, “Старт Консулт” ЕООД обработва личните данни главно за следните цели:

Покупка на продукта
Ако решите да закупите продуктите си, “Старт Консулт” ЕООД трябва да получи вашата лична или идентификационна информация, за да обработи поръчка и да ви предостави поддръжка. Това са: име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер, счетоводна и разплащателна информация (ДДС).  

Предоставете нашите услуги или поддръжка
Ние събираме личната ви информация, за да ви предоставим нашите услуги. Тази информация може да се събере устно, от компютър или чрез електронна комуникация (включително комуникация между компютъра и нас или друга автоматизирана комуникация). Ние ще обработваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на вашата молба.  

Бъдете информирани с електронен бюлетин от “Старт Консулт” ЕООД
Ако искате да бъдете информирани за новите ни продукти, обучения или бизнес предложения, е необходимо Вашето съгласие да обработвате личните си данни. “Старт Консулт” ЕООД изпраща в електронна форма на имейл адреса, който предоставят информация. Ние съхраняваме тази информация, докато не оттеглите вашето съгласие за бюлетина. Можете да прекратите абонамента си от “Старт Консулт” ЕООД по всяко време като изпратите обратен имейл с текст “отказ”. Текущите ни клиенти ще получат информация за закупените от тях продукти, освен ако не се откажат от тази комуникация.  

Изтегляне на файлове и материали (форма)
Всички софтуерни и образователни материали са интелектуалната собственост на “Старт Консулт” ЕООД и чешката компания Fine spol. s r.o. С предоставянето на вашите лични данни и съгласието Ви за обработката им Вие получавате достъп до тези материали и се съгласявате да получавате имейли или да се свързвате по телефона, за да получавате оферти за продажба и допълнителна поддръжка за нашите продукти. Събраните данни са вашето име, име на фирмата, имейл адрес и телефонен номер.  

Уеб сърфиране - "бисквитки"
Докато посещавате нашия уебсайт, определена информация може да бъде събирана пасивно (т.е. получена, без да ви се предоставя активно), като използвате различни технологии (като "бисквитки", системи за проследяване на JavaScript, особено Google Анализ и стандартно регистриране на HTTP заявките от страна на сървъра).

Вашият браузър автоматично предава част от изброената информация, като например URL адрес на уеб портал или търсачка, която току-що сте оставили (URL адрес на референта), IP адреса, версията на вашия интернет браузър, операционната система, която компютърът ви в момента използва, езиковите настройки по подразбиране или информация за инсталираните добавки на вашия браузър. Нашите сайтове изискват съхранение на бисквитки във вашия браузър. Браузърът ви може да бъде настроен да Ви информира, когато се изпраща "бисквитката", или "бисквитките" могат да бъдат отказвани или напълно деактивирани, но определени части от този уебсайт може да не работят правилно без "бисквитки".  

Записани данни, когато инсталирате софтуер онлайн
Някои данни, изпратени по време на онлайн инсталацията, респ. процес на обновяване. Това са анонимни данни и се използват за управление на лицензи и за диагностични цели. Изпращането на потребителски данни може да се избегне, като се използва офлайн инсталацията и като се изключи проверката на актуализацията онлайн в настройките на програмата.  

Google Analytics
Ние използвамеуслугата „Google Analytics“, за да подобрим портфолиото си: (а) оптимизиране на трафика до нашата интернат страница и (б) интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е интернет услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика и посещенията на даден уебсайт и източниците на трафик. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.
Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp()“ или други еквивалентна функция) и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно този процес на привеждане на IP в анонимна форма, вижте на следният линк: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (link is external).
„Google Analytics“ ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. „Google Analytics“ може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (link is external). Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.
С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.  

Събиране на лични данни и тяхната сигурност
Събираме лични данни на нашия уебсайт чрез електронни формуляри. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани отговорно и в съответствие с действащото европейско и българско законодателство. Всички лични данни се съхраняват на защитени сървъри.
Ние обръщаме особено внимание на технически и организационни мерки, които предотвратяват злоупотребата, повреждането или унищожаването на лични данни през целия процес от първоначалното обработване на данните, които предоставяте до окончателното изтриване на вашите данни след вашето съгласие, договор, уреждане или законоустановени времеви срокове.  

Кой има достъп до вашите данни?
Всички лични данни се използват за вътрешните нужди на нашата компания. Личната информация, която обработваме както като администратор, така и като процес, може да бъде предоставена само на тези колеги и преработватели, които осигуряват административна и техническа поддръжка на приложенията, необходими за стартиране на сайта и всички приложения за поддръжка. Данните могат да се предоставят на съдилища, публични органи или правоприлагащи органи, когато такова задължение е наложено със закон или такава разпоредба е необходима за изпълнение на задължението, наложено със закон.
Вашата лична информация може да бъде предоставена на нашите бизнес партньори, за да ви предостави специална поддръжка или продажба.  

Какви са вашите права като обект на данни?
Ако имате съмнения, че личните ви данни не се обработват в съответствие със закона, можете да поискате от фирмата обяснение или отстраняване на дефектното състояние, по-специално да поискате редактиране, добавяне или пълно премахване на данни или да се запознаете с данните, които имаме за вас.  

Къде може клиентът да изпълни правни задължения?
Можете по всяко време да изпратите заявките за обработка на лични данни на адрес “Старт Консулт” ЕООД , със седалище в гр.Перник 2300, кв. Димова махала, Търговски комплекс 21 или по електронна поща на info@geo5-software.bg. Отмяната на съгласието е в сила към момента на предаването му на “Старт Консулт” ЕООД .  

Промени в правилата за поверителност
В бъдеще ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да добавяме, променяме или изтриваме части от тази Политика за поверителност, за да гарантираме, че предоставената тук информация предоставя съответна и разумна информация за събирането и обработката на вашата лична информация.
Винаги можете да намерите актуализираната версия на нашата политика за поверителност на адрес www.geo5-software.bg.