Анализ на стабилитета
 
Основната програма за анализ на стабилитета е Устойчивост на откоси. Тя дава възможност на проектиране и анализ на стабилитета на откоси с кръгла или многоъгълна повърхнина и автоматична оптимизация на хлъзгателната повърхнина. Програмата взаимодейства с останалите програми за анализ:  Проектиране и проверки на укрепителни стени и Проектиране на подпорни стени. Позволява добавяне на  анкери, геомрежи, допълнителен товар и земетръс.
 
Програмата за анализ на Стени от армиран насип, съдържа голяма база данни от геомрежи на различни фирми-производители. Програмата за изчисление на откоси с използване на пасивни укрепващи устройства тип “гвоздеи” се нарича Почвени гвоздеи.
Програмата Устойчивост на скални откоси е предназначена за анализ на скални откоси.
Програмата Противосвлачищни пилоти се използва за проектиране на пилотни стени стабилизиращи движението на откоси или за увеличаване коефициента на сигурност на откоса.

Всички задачи и проблеми, свързани със стабилитета на откоси могат да бъдат решени чрез програмата за Метод на крайни елементи FEM. Подземни води могат да се изчислят чрез програмата FEM – Воден поток, а след това модела да бъде прехвърлен  в Устойчивост на откоси или FEM за анализ на стабилитета.