Проектиране и проверка на шпунтови и шлицови укрепителни стени
 
Програмата за Проверка на шпунтови и шлицови укрепителни стени се използва за проектиране на закотвени или подпорни стени (шпунтви, диафрагмени или пилотни стени). Програмата позволява на потребителя да моделира поведението на реалната конструкция с помощта на конструктивни етапи, за да се изчислят на деформацията и налягането, действащо върху конструкцията. Също така , за да се провери вътрешната стабилност на закотвянето или да провери стоманеното или дървеното напречно сечение и носимоспособността на закотвянето.

Програмата Проектиране на шпунтови и шлицови укрепителни стени се използва, за да се направи бързо проектиране на незакотвени конструкции или основно проектиране на закотвени конструкции. Програмата изчислява необходимата дължина на конструкцията в почвата, вътрешните усилия и проверява напречните сечения (стоманобетонни, стоманени, дървени).

И двете програми поддържат проектиране на различни вградени типове подпорни стени (шпунтви, диафрагмени или пилотни стени). Също така двете програми позволяват анализиране на общия стабилитет посредством програмата на Устойчивост на откоси.
Програма за Шахти е предназначен за изчисляване на натоварване и напрежение на кръгови, вертикални шахти.