Проектиране на подпорни стени
 
Като цяло анализа на всички видове укрепителни стени може да се извърши с програмата  Устойчивост на откоси.  Изчислението на основите може да се извърши с програмите Плоски фундаменти или Пилоти.
Програмата за Стени от армирани насипи се използва за анализ на  сегментни подпорни стени подсилени от геомрежи. Тя съдържа голяма база данни от геомрежи на различни фирми производители. Програмата за изчисление на откоси с използване на пасивни укрепващи устройства тип “гвоздеи” се нарича Почвени гвоздеи.
Програма Устой на мостове е предназначена за проверка на мостови устои, включително стените на моста и различните конструктивни етапи. Допълнително с използването на програмата за изчисляване на Земен натиск може да се провери товара от земния натиск натоварването върху конструкцията.