Пилоти
 
GEO5 съдържа няколко програми за проектиране и анализ на дълбоко заложени  фундаменти (пилоти). Необходимо е да изберете подходяща програма за това, вида на структурата и наличните резултати от геоложки изследвания.
Програмата Пилоти се използва за определяне на вертикалната носимоспособност на набивни и изливни пилоти, слягане и хоризонтална носимоспособност на единичен пилот. Той също програмата позволява да се проектира и провери армировка на пилота.
Програмата Пилоти CPT се използва за  проверка на носимоспособност и слягане на единичен пилот или група пилоти в съответствие с резултатите от теста за конусна пенетрация (CPT).
Програмата Група пилоти се използва за коравината на ростверковата плоча, като се използва методът на пружините (FEM) или аналитично решение.
Програмата Микропилоти проверява тръбни микропилоти (направени от стоманена тръба). При анализа на носещата способност на микрапилотите се прави проверка на главата на пилота и напречното сечение.
Също така е възможно да се направят някой прециални проверки  (напр. Кръгла сила) по метода на крайните елементи в програмата GEO5 FEM използване асиметрия.