Слягане

Въпреки, че GEO5 включва специализирани програми за слягане и анализ на консолидацията, слягането на конструкцията може да сее анализира във всички програми за изчисление на фундаменти.
Програмата за Слягане е предназначена за анализ на слягане на терен от натоварване или под израдени насип. Поради това дава възможност за изчисляване на консолидация, използвайки аналитичен метод. (Terzhagi).
Слягането също така е възможно да се анализира използвайки метода на крайните елементи в програмата FEM. Разширения модул FEM – Консолидация позволява изчисляване на слягането във времето.
Сллягането и завъртането в плитка основа се анализира в програмата Плоски фундаменти. Също така, слягането е възможно да се изчисли чрез CPT в програмата  Плоски фундаменти CPT.
Възможно е да се изчисли слягането или кривата на слягане от натоварване на пилоти в програмите Пилоти, Пилоти CPT и Група пилоти. Програмата Пропадане на почви над галерии е предназначена за анализ на слягане на терен и рисковете от щети върху сгради над изграждания тунел.