Тунели и шахти

GEO5 програмите може да се използват успешно не само за анализ на тунели, но и за да се изчисли възможното влияние върху околните сгради при изграждане на тунел.
Тунелите са моделирани с помощта на метода на крайните елементи в програмата FEM. МКЕ – Тунел е разширение на модула FEM, което съдържа следните функции:
  • Създаване на геометричен модел на облицовката в отделен пред-процесор
  • Използване на коефициент на отпускане при моделиране на 3D поведението на тялото по време на разкопки
  • Въвеждане на температурни натоварвания
  • Взимане под внимание раздуването на почвата
  • Взимане под внимание раздуването на почвата свиването на облицовката
Програмата Пропадане на почвата над галерии е предназначена за анализ на слягането на терена и рискът от увреждане на постройки над конструирания туне
Програма за Шахти е предназначена за изчисляване на натоварване и напражения върху кръгови, вертикални шахти.