Проектиране и анализ на съоръжения на базата на полеви тестове
 
Проектиране и анализ на съоръжения на базата на полеви тестове (CPT, DMT и PMT) и избягване или намаляване на определянето на стандартни параметри на почвата.
Основните входни данни на геотехнически програми са параметрите на почвата. Те следва да се определят въз основа на геоложки проучвания и лабораторни изследвания. Въпреки това, GEO5 софтуер включва много програми, които дават възможност за директен импорт на резултати от полеви тестовее (CPT – конусен пенетрационен тест, DMT - плосък тест дилатометър, PMT  -  тестов pressuremeter, SPT - стандартен пенетрационен тест).
Програмата  Пилоти CPT  позволява анализ на носимоспособността и слягането на пилотите според CPT.
Програмата Плоски фундаменти CPT позволява анализ на носимоспособността та слягането на единични фундаменти според  CPT, SPT и DMT.
Програмата Микропилоти се използва за изчисление на модула на почвената реакция според PMT и SPT. Програмата Проверка на укрепителни стени позволява анализ на модула на почвената реакция според PMT.