Цена на програмата: 750 €

Противосвлачищни пилоти

Противосвлачищни пилоти – оразмеряване на стабилитета с помощта на стена от пилоти

Програмата се използва за проектиране на пилотни стени стабилизиращи движението на откос или за увеличаване на коефициента на сигурност на откоса. Първият анализ трябва да се извърши в програмата на “Устойчивост на откоси”, където се изчисляват на активни и пасивни сили, действащи върху пилотната стена. На следващо място, натоварването и позицията на хлъзгателната повърхнина се прехвърлят в програмата на “Противосвлачищни пилоти”, където се извършват други допълнителни анализи (определяне на вътрешните сили на пилотите, деформация и оразмеряване на армировка в пилотите).

Основни характеристики:
 • Анализ на вътрешните сили и изместването на пилотите
 • Оразмеряване на армировката и стоманени сечения според различни стандарти
 • Автоматично изчисляване на коефициента на намаляване на налягането на пилотите
 • Проверка на скална носишмоспособност за пилоти, фиксирани в скали
 • Прехвърляне на необходимите данни от програмата "Устойчивост на откоси"
 • Генериране на среда с почвени пластове
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой допълнителни товари, приложени върху конструкцията (линейни, трапецовидни, концентрирани товар)
 • Моделиране на вода пред и зад конструкцията
 • Произволен брой анкери
 • Анализ според теорията на гранични състояния и коефициентите за сигурност
 • Проверка на вътрешна стабилност на анкери
 • Различни методи за оценка на модула на почвената реакция (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 - възможност за избор на частни коефициенти на базата на Националните приложения
 • EN 1997 - възможност за избор на всички проектни подходи, взети предвид проектните ситуации
 • Обща форма на терена зад конструкцията
 • Берми в предната част на конструкцията
 • Сеизмично въздействие (Mononobe-Okabe, Arrango, китайските стандарти)
 • Анализ на земен натиск при ефективни и общите параметри
 • Възможност да се вземе предвид минимално оразмерително налягане
 • Разрезни усилия при напрежения от вътрешни сили за отделните конструктивни етепи
 • Конструкцията може да се натоварва от конкретни сили и моменти


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ