Цена на програмата: 650 €

Стени от армиран насип

Стени от армиран насип

Програмата се използва за изследване устойчивостта на армонасипни стени изградени от армиран насип с геомрежи.

Основни характеристики
 • Интегрирана база данни от налични видове геомрежи на следните търговски марки – Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid
 • Опростен и изчистен метод за въвеждане на армировката от геомрежи, автоматично генериране на позицията им в насипа.
 • Различни типове на лицевия наклон: посредством типови блокове в лицевата повърхност на стената, наклони с една повърхнина или наклони с берми, включващи защитно покритие по избор
 • Анализ на вътрешната стабилност –хлъзгане на армирания блок от почва и геомрежа спрямо общия обем на насипа, проверка за скъсване и изскубване на геомрежата
 • Проверка на обща устойчивост по кръгово-цилиндрични повърхнини (Bishop, Spencer)
 • Анализът може да бъде изпълнен като се използва EN 1997-1, LRFD или класически методи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – опция за изборна частни коефициенти, базирани на частните норми
 • EN 1997 – опция за избор на всички проектнти приемания, съгласно конкретната ситуация
 • Въвеждане на почвени слоеве
 • Използване на база данни за почвени параметри
 • Произволен брой анализи за един пример
 • Въвеждане на конструктивни етапи на изпълнение
 • Въвеждане на произволен брой външни товари върху конструкцията (ивичен, трапецовиден, концентриран товар)
 • Произволен брой вътрешни сили (анкери, предпазни мрежи, т.н.)
 • Моделиране на воден напор в предната и задната част на конструкцията, моделиране на артезиански води
 • Избор на обща форма на терена зад конструкцията
 • Берми в предната част на конструкцията
 • Възможност за отчитане или елиминиране на земния натиск в предната част на конструкцията
 • Избор на типа земен натиск в предната част на конструкцията (в покой, пасивен, редуциран пасивен)
 • Изчисляване на земния натиск като ефективна и тотална стойност
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Анализ на плитко хлъзгане и преобръщане
 • Проверка за носеща способност на основата
 • Проверка за преместване и преобръщане за произволна част от стената
 • Проверка за обща устойчивост на стената посредством модул Стабилитет на откосите (при закупуването му)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ