Цена на програмата: 900 €

Устойчивост на скални откоси

Устойчивост на скални откоси – Анализ на стабилитета на скалните склоновете и откоси

Програмата анализира стабилитета на скалните склонове и стени за специфични типове на разрушаване, включително плоскостни или многоъгълни повърхности на плъзгане или почвени (скални) клинове.

Основни характеристики
  • Плъзгане по прави или полигонални хлъзгателни повърхнини
  • Клиновидно хлъзгане
  • Материални модели според теорията на Mohr-Coulomb, Hoek-Brown и Banton-Bandis
  • Гладка, грапава и стъпаловидни повърхнини на плъзгане
  • Лесно въвеждане на блоковата геометрия
  • Произволен брой допълнителни натоварвания (ивични, трапецовидни, линейни)
  • Произволен брой анкери
  • Моделиране на водата в пукнатините и пукнатини предизвикани от опън
  • Натоварване от земетръс


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ