Цена на програмата: 520 €

Проектиране на шпунтови и шлицови подпорни стени

Проектиране на шпунтови и шлицови подпорни стени

Програмата се използва за проектиране на укрепени шлицови стени. Тя определя необходимата дължина за вкопаване (при фиксирани и прикрепени пети), огъващи моменти в профила на стената, вътрешните усилия и натоварването на анкерите.

Основни характеристики
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Изчисление на земния натиск, като ефективни и обща стойност
 • Няколко нива на коси подпори
 • Прилагане на определени сили и моменти
 • Анализ на укрепващите греди
 • Проверка на обща устойчивост на стените използайки Програма -Устойчивост на откосите (Slope Stability program)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ