Цена на програмата: 520 €

Земен натиск

Земен натиск – Изчисление на напреженията от земния натиск

Програмата изчислява основните видове земен натиск (активни, пасивни и в покой).

Основни характеристики
 • Въвеждане на почвени слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителни товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Различни теории за изчисляване на земния нятиск (Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Mazindrani, Caquot K?risel, Coulomb,…)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Анализ на земните натиск в ефективни и общи стойности
 • Анализ на земните налягания в уплътнени почви
 • Сеизмично натоварване (Mononobe-Okabe, Arrango)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ