Цена на програмата: 520 €

Кейови стени

Кейови стени – Проектиране и проверка на кейови стени

Програмата се използва за проверка на подпорни стени, направени от сглобяеми елементи.

Основни характеристики
 • Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия  
 • Анализ на стабилитета (преобръщане, плитко хлъзгане, носимоспособност на основата)
 • Анализ според граничните състояния и коефициент на сигурност
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Произволен брой на добавените сили (анкери, защитни стени и т.н.)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните конструкции
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Бермите пред строителните конструкции
 • Различните типове напрежения пред съоръженията (в покой, пасивно, редуцирано пасивно)
 • Изчисление на земния натиск, като ефективна и обща стойност
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Укрепване на надвесите с анкери
 • Няколко строителни етапа
 • Проверка за обща устойчивост на стената посредством модул Стабилитет на откосите (при закупуването му)
 • Анализ на носеща способност на основата посредством модул Плоски фундаменти (при закупуването му)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ