Цена на програмата: 520 €

Греда върху еластична основа

Греда върху еластична основа

Програмата прави анализ на гредите във фундаментите при еластични почвени условия.

Основни характеристики
  • Winkler – Pasternak подпочва (параметри C1, C2)
  • Може да изчисли константните С1 и С2 използвайки деформационните характеристики на слоестите почви
  • Лесно вкарване на геометрията на пластовете
  • Вградена база данни на почвите и скалите
  • Типове натоварване, включително сила, моментно, ивично и трапецовидно натоварвания
  • Произволен брой на случаите на натоварване и комбинациите


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ