Цена на програмата: 650 €

Плоски фундаменти

Плоски фундаменти – Проектиране и проверка за изтласкване на основата

Тази програма се ползва за проектиране на поведението на основи според общото натоварване. Тя изчислява носимоспособността, слягането и ротацията на основите и определя изискваното надлъжно и напречно укрепване.

Основни характеристики
 • Анализите са базирани на голям брой теории (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Различни теории за анализ на слягането (Janbu, Buisman, използвайки индекси и коефициенти на свиване, вторично слягане според Lade)
 • Контролиращ анализ може да се извърши, използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите методи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност да се изберат частни коефициенти въз основа на Националните норми
 • EN 1997 – възможност да се изберат всички проектантски приемания в съответствие с нуждите на проекта
 • Проектиране на стоманобетонни конструкции според EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI
 • Форми на фундаментите – центричен, ексцентричен, ивичест, кръгъл, стъпаловидно центричен, стъпаловидно ексцентричен, стъпаловидно кръгли
 • Автоматично проектиране на фундамента
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на случаите на натоварване
 • Моделиране на водата
 • Моделиране на пясъчно-чакълеста възглавница
 • Анализ на фундаментите при дренирана, недренирана и скална почва
 • Фундиране чрез ивични, стъпаловидни и кръгли основи
 • Наклонена форма на склонове, покрити с пръскан бетон
 • Наклонено дъно на основата
 • Обща форма на диаграмата на напреженията под фундамента в резултат на комбинирането от комбинирано огъването и опън/натиск
 • Анализ на слягането, използвайки оедометрични модули, определени по отношение на оедометричната крива на натоварване


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ