Цена на програмата: 650 €

Плоски фундаменти CPT

Плоски фундаменти CPT

Тази програма се използва за проектиране и проверка на единични фундаменти базирани на данни от полеви тестове (CPT, SPT). Програмата извършва анализ за вертикална носимоспособност, на слягането и на надлъжната и напречната армировка (продънване).

Основни характеристики
 • Форми на фундаментите - центрични, ексцентрични, стъпаловидни, стъпаловидни, ексцентрични, с наклон на основната плоскост
 • Импортиране на извършени тестове от CPT и SPT в различни формати
 • Вградена класификация на почвите според Robertson (1986 или 2010)
 • • Анализ на носимоспособността съгласно CPT, като се използват следните методи:
  • Meyerhof
  • Schmertmann
  • Skempton
 • Анализ на носимоспособността съгласно SPT, използвайки метода на:
  • Meyerhof
 • Анализ на слягането съгласно CPT, използвайки метода на:
  • Schmertmann
 • Анализ на слягането съгласно SPT, използвайки метода на:
  • NAVFAC DM7
 • Автоматично проектиране на размерите на основата на фундамента
 • Вградена база данни с почви
 • Общи почвени пластове
 • Неограничен брой товарни случаи
 • Моделиране на подземните води
 • Наклонена форма на терена
 • Наклонена основна плоскост
 • Проверка на ексцентрицитета на товара


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ