Цена на програмата: 1 400 €

Фундаментни плочи

Фундаментни плочи – Анализ на фундамента и покривните плочи чрез метода на крайните елементи (МКЕ)

Програмата извършва анализ на фундамента и покривните плочи с всякакви форми, използвайки метода на крайните елементи (FEM)

Основни характеристики
  • Автоматично генериране на мрежа от триъгълни и четириъгълни елементи, със сгъстяване на мрежата около точки или линии
  • Моделиране на подпочва или напластен фундамент под плочата
  • Концентрирани и разпределени опори (фиксирани, на еластична основа)
  • Опростено представяне на греди, използвайки параметрите от напречните разрези
  • Натоварване от въведени сили или премествания
  • Произволен брой товарни състояния
  • Определяне на необходимата армировка при огъване и срязване


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ