Цена на програмата: 650 €

Пилоти CPT

Пилоти CPT – Проверка на пилоти, базирани на CPTs

Програмата проверява носимоспособността и слягането на всеки един отделен пилот или група от пилоти, базирайки се на резултатите от статичните тестове за проникване (CPT)

Основни характеристики
 • Анализ на крайната носимоспособност и съпротивлението на триене на пилотите, използвайки следните стандарти и методи:
  • EN 1997-3
  • NEN 6743
  • LCPC (Bustamante)
  • Schmertmann
 • Цилиндрични или правоъгълни профили на пилотите (с опция за разширяване на основата)
 • Програмата взима под внимание пилота и технологията на инсталация
 • Автоматично изчисление на коригираната носимоспособност и коефициенти на триене в зависимост от избрания метод за анализ
 • Натоварване причинено от нормална сила и допълнителен товар
 • Вградена база данни на почвите
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Импортиране на CPT тестовете в TXT формат, gINT формат, или NEN стандарт
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Изчисление на граничната крива на натоварване и слягането на пилота при дадено натоварване
 • Пресмятане на негативното триене


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ