Цена на програмата: 800 €

Група пилоти

Група пилоти – анализ (общо фундиране, обща плоча)

Програмата извършва анализ на поведението на група пилоти (фундиране, посредством обща плоча) посредством двата метода (МКЕ) и аналитични приемания. Програмата задава конструкция от правоъгълна мрежа с вертикални пилоти, въвежда се натоварване на повърхностната плоча. Геоложката среда се моделира посредством хоризонтални слоеве. Възможно е да бъде приета схема на плаващи пилоти или фиксирани пилоти в по-дълбоките почвени слоеве.

Аналитични решения
 • Анализ на вертикалната носеща способност на група пилоти в свързана почва като твърд блок.
 • Анализ на пилотите в несвързани почви (NAVFAC, Effective stress, CSN)
 • Изчисляване на редуцираната носеща способност на групата пилоти (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
 • Анализ на слягането на група пилоти в свързана почва като приведена стойност спрямо фундирането
 • Анализ на слягането на група пилоти в несвързана почва по метода на Poulos, крива на зависимостта товар-слягане

Метод посредством въвеждане на почвени пружини (МКЕ) – Анализ на тримерно въздействие на група пилоти
 • Изчисляване на общата плоча на завъртане и транслация
 • Произволен брой случаи на натоварване
 • Приемане на твърда и еластична връзка на фиксиране на пилотите към общата плоча
 • Изчислителен случай на плаващи пилоти и на пилоти, фиксирани в скален геоложки пласт
 • Автоматично изчисляване на хоризонталната пружинна реакция на почвата около пилотите отчитайки параметрите и
 • Възможност за въвеждане на хоризонтални и вертикални пружинни реакции на почвата спрямо пилотите
 • Разпределение на деформациите и вътрешните усилия по дължина на пилотите
 • Размер на армировката в пилотите съгласно EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ