Цена на програмата: 520 €

Слягане на фундаменти

Слягане на фундаменти – Анализ на почвеното слягане на фундаменти

Слягане на почвата причинено от допълнително натоварване или промяна на подземното водно ниво.

Основни характеристики
 • Различни теории за анализ на слягането (Jambu, Buismann, използвайки индексът и коефициента на компресия, вторично слягане според Ladde)
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на почвените параметри
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Последователно застрояване на терена в рамките на един анализ на задачите
 • Показва крайните стойности на отделните променливи или техните разлики от етап до етап
 • Редукция на засегнатата зона, базирайки се на теорията за здравината на конструкцията като процента от геостатичното напрежение или посредством несвиваемата подпочва
 • Анализ на слягането, използвайки Оедометрични модули определени чрез оедометричната крива на натоварване
 • Автоматичен анализ на слягането и напреженията във всички характерни точки
 • Резултати за слягането за отделни берми
 • Резултати изобразени с цветове
 • Входно-изходни данни в DXF формат


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ