Цена на програмата: 1 400 €

Пропадане на почвата над галерии

Пропадане на почвата над галерии – Оценка на риска за наземното строителство, в резултат на изграждането на тунели и галерии

Програмата е създадена за анализ и определяне формата на пропадане над подземните изработки, както и за изчисляване на щетите на сградите, разположени в засегнатия район.

Основни характеристики
 • Анализ на пропадането използвайки метода за загуба на обем (Volume Loss Method) или класически теории (Peck, Limanov, Fazekas)
 • Установяване формата на пропадането използвайки Gauss или Aversin приближения
 • Може да моделира последователността на изкопните дейности при тунели с няколко тръби
 • Определяне на формата на пропадането, слягането, градиенти и хоризонтални напрежения
 • Анализ на пропадането на земната повърхност или на определена дълбочина
 • Съобразяване със слоестия геоложки разрез, когато се използват традиционни методи
 • Приложена таблица с препоръчителни стойности на VL и к, когато се използва методът за загуба на обем (Volume Loss Method)
 • Оценка на щетите на сградите
 • Определяне на якост на опън, градиенти и локални напрежения
 • Може да се анализират избрани сегменти от сградите
 • Приложени гранични стойности на щетите на сградите и класификация


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ