Цена на програмата: 750 €

Шахти

Шахти – Проектиране на кръгово цилиндрични шахти

Програмата се използва за анализ на земния натиск около цилиндрични шахти и определяне на вътрешните сили на конструкцията.

Основни характеристики
  • Позволява по-икономично проектиране на шахти и по този начин намаляване на разходите
  • Изчисляване на натоварване върху гъвкава, полутвърда и твърда конструкция на шахта
  • Пространствен земен натиск според V.G. Berezantsev, Cheng & Hu
  • Корекция на равномерно натоварване на шахтата в съответствие със стандартите DIN V 4034-1 или СНиП II-94-80
  • Добавяне на допълнителни товари около шахтата
  • Проектиране на конструкцията на шахтата съгласно Еврокод
  • Взаимодействие между облицовката на шахтата и почвата
  • Определяне на вътрешните сили в ригели по многоъгълен метод (нелинеен модел на почвата)
  • Намаляване на равномерно разпределния товар върху ригел
  • Допълнителна информация относно общите характеристики на софтуера GEO5
Модулът не се предлага отделно. Необходима е програмата МКЕ.


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ