Цена на програмата: 1 200 €

Терен

Терен – Цифров модел на терена (DTM)

Програмата създава цифров модел на терена от входни данни във вид на точки и сонаджи

Основни характеристики
  • Създаване на цифров модел на терена (DTM) чрез въвеждане на точки, граници и сондажи
  • Входно-изходни данни във формат TXT или DXF и геодезични измервания
  • Изчисляване на изкопните и насипните обеми
  • Опростено въвеждане на структурите и класификация
  • Моделиране на геотехническите слоеве използвайки сондажи
  • Моделиране на подземното водно ниво
  • Лесно възприемчив графичен 3D интерфейс
  • Изчертаване на контурни линии
  • Съвместимост на данни с другите GEO5 модули
  • Контролно меню към други модули на GEO5