Цена на програмата: 520 €

Микропилоти

Микропилоти – Проверка на микропилоти

Програмата проверява тръбните микропилоти (микропилоти подсилени от стоманена тръба). Когато се изчислява носимоспособността на микропилотите, програмата проверява както корена на микропилота, така и неговия ствол.

Основни характеристики
 • Вградена база данни на стоманените профили
 • Натоварване причинено от нормалните сили и момент
 • Опростено въвеждане на геометрията на пластовете
 • Вградена база данни на почвите
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Проверка за изкривявания и повреди използвайки следните теории:
  • Уравнение за огъване на призматични греди
  • На Salas
  • На Souch
 • Проверка на микропилотния профил регулиран по време на проектирането
 • Проверка на микропилотната основа (корен) използвайки един от следните методи:
  • Lizzi
  • Littlejohn
  • Zweck
  • Bowlese
  • Veas
 • Анализите могат да бъдат базирани на теорията за граничните състояния и коефициента на сигурност


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ