Стратиграфия – Геоложки профили

Стратиграфия - Геоложки профили

Модулът "Геоложки профили" е създаден да генерира прави и полигонални напречни профили с визуализация на полеви тестове с почвени профили и с потребителски описания. За отчитане на геоложки данни от резултатите от проучването на място използвайте модула Стратиграфия - Геоложки профили. И двата модула са разширения на програмата Стратиграфия.
Програма “Стратиграфия” заедно с модулите "Документация" и "Геоложки профили" са в пакет “Геология” за 1500 евро.

Основни характеристики
  • Генериране на прави и полигонални напречни профили
  • Визуализиране на полеви тестове с почвени профили и с потребителски описания
  • Независими вертикални и хоризонтални мащаби на чертежа
  • Чертежите включват както легенда, така и веригата
  • Експортиране във формати DXF и DWG
  • Конструктивните чертежи на генерираните секции трябва да се довършат в CAD програми


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ