Цена на програмата: 700 €

Стратиграфия - Геоложки профили

Стратиграфия - Геоложки профили

Модулът Стратиграфия - Геоложки профили е предназначен за лесно създаване на геоложки напречни профили (включително лещи, разломи). Той осигурява мащабирани отчети с резулатити от данни за напречните профили с визуализация на полеви тестове и почвени профили. Не е необходима CAD програма. За отчитане на геоложки данни от резултатите от полеви проучвания се използва модулът Стратиграфия - Документация. И двата модула са разширения на програмата Стратиграфия.
Програмата Стратиграфия заедно с модулите “Документация, “Геоложки профили“ и „Земни работи“ се предлагат в пакет “Геология” на цена €2000 

Основни характеристики
 • Генериране на прави и полигонални геоложки профили
 • Визуализиране на полеви тестове с почвени профили
 • Лесно въвеждане на интерфейси между слоевете 
 • Създаване на разломи и лещи
 • Дефиниране на геотехническите типове и групи почви
 • Въвеждане на различни нива на подпочвените води
 • Чертежи на конструкции, помощни линии и потребителски описания
 • Различни вертикални и хоразонтални мащаби в отчета
 • Възможност за показване на резултати от полеви тестове или дефинирани от потребителя данни за всеки слой
 • Подготовка на данни за 3D геоложки модел
 • Експортиране на геоложкия профил във формати PDF, DXF, DWG
 • Не е необходима CAD програма
 


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ