Цена на програмата: 700 €

Стратиграфия - Земни работи

Стратиграфия - Земни работи

Модулът Земни работи е разширение на програмата Стратиграфия. Предназначен е за моделиране на конструкции, като: фундаментни изкопи, пътища, железопътни линии, кариери, склонове и други. Той също така модулът служи за изчисляване на обема на изкопите и насипите или преместване на терена. Могат да бъдат създадени и напречни сечения, които позволяват да се експортират и в други програми на GEO5.
Програмата Стратиграфия заедно с модулите “Документация, “Геоложки профили“ и „Земни работи“ се предлагат в пакет “Геология” на цена €2000 

Основни характеристики
  • Постепенно моделиране на земни работи с използване на конструктивни етапи
  • Въвеждане на терен от геодезически измервания или чрез дефиниране на земни работи
  • Избор на режим на въвеждане на земни работи – изкоп, насип или комбинация от двете
  • Изчисляване на земните работи - спрямо предходни етапи или първоначално състояние
  • Изчисляване на изменението на обема на водата над терена
  • Изчисляване обема на изкопите на отделни почви, отчитайки коефициента на  разбухване
  • Автоматично редуциране броя на точките при импортиране на облак от точки
  • Експортиране на геоложки профили за проверка в други програми GEO5


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ