Цена на програмата: 700 €

Стратиграфия - Документация

Стратиграфия - Документация

Модулът Стратиграфия - Документация се използва за отчитане и докладване на геоложки данни от полеви тестове (сондажи, кладенци, SPT, CPT, DMT и др.). Модулът предоставя изчерпателна база данни с предварително дефинирани шаблони и възможност за създаване на дефинирани от потребителя шаблони и отчети за данни. За създаване на геоложки профили се използва модула Стратиграфия - Геоложки профили. Модулите са част от програмата Стратиграфия.
Програмата Стратиграфия заедно с модулите “Документация, “Геоложки профили“ и „Земни работи“ се предлагат в пакет “Геология” на цена €2000 

Основни характеристики


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ