Стратиграфия - Документация

Стратиграфия - Документация

Модулът Стратиграфия – Документация се използва за отчитане на геоложки данни от изследване на място (сондажи, кладенци, SPT, CPT, DMT и др.). За да създадете геоложки профили, използвайте модула Стратиграфия - Геоложки профили. Модулите са разширения на програмата Стратиграфия.
Програма “Стратиграфия” заедно с модулите "Документация" и "Геоложки профили" са в пакет “Геология” за 1500 евро.

Основни характеристики
  • Професионални доклади за изследване на мястото, включително сондажи, кладенци, CPT, SPT, DMT и др
  • Цялостна база данни с предварително дефинирани шаблони
  • Възможност за създаване на шаблони и отчети за данни, дефинирани от потребителя
  • Широка гама от щтриховки и цветови нюанси
  • Извеждане на мащабирани чертежи
  • Експортиране в широк диапазон от формати (PDF, DXF, MS Word, ...)
  • Независими от CAD програми


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ