Site Investigation

Site Investigation

Site Investigation (проучване на място), е модул, използван за професионално отчитане на данни от програмата Стратиграфия на GEO5. Модулът предоставя много различни предварително зададени данни с резултатите от изследванията на място (сондажи, SPT, CPT, DPT и др.), както и доклади за създадени геоложки напречни сечения от геоложкия модел.

Site Investigation (проучване на място), е външен модул, разширение на програмата GEO5 Стратиграфия (модулът ще е достъпен с пролетната актуализация на GEO5 2018).

Основни характеристики
  • Система за професионално отчитане на данни
  • Всички резултати от геоложкото проучване могат да бъдат отчетени (полеви тестове, проби, снимки)
  • Лесно създаване на геоложки доклади за сондажи, SРТ, CPT и др.
  • Корекция на автоматично генерираните напречни сечения
  • Лесно въвеждане на снимки и лабораторни отчети в докладите
  • Избор на много различни предварително дефинирани доклади и отчети
  • Експорт в CAD програми, PDF, DXF, MS Word


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ