Геотехническия софтуер GEO5
е мощен софтуерен пакет за решаване на геотехнически проблеми на базата на традиционните методи за анализ и чрез метода на крайните елементи (МКЕ). Индивидуалните програми за проверка изчисляват конкретна задача, като по този начин ги правят интуитивни и лесни за използване.
 
Решения за всички срещани геотехнически задачи
GEO5 е предназначен за решаване на най-честите геотехнически задачи, от основните (проверката на фундаменти, стени, стабилитет на откоси и др.), до високо специализирани програми (анализ на тунели, въздействие върху конструкциите в следствие на подземни работи, стабилитет на скални откоси и др.). Всяка програма от GEO5 решава определен тип задача, така че клиентът може да изберете само тези, от които той се нуждае.
 

 • Вижте списъка на GEO5 индивидуални програми
 • Общо резюме на решения, предоставени от GEO5
 
 
Удобен потребителски интерфейс
GEO5 е съставена от отделни програми с унифициран потребителски интерфейс, който е лесен за използване и не изисква специална подготовка.
 • Опитайте GEO5 Демо безплатно и без никакви ограничения при извършване на анализ
 
 
Програми, свързани помежду си
Възможно е да се прехвърлят данни между отделните програми, използващи Geoclipboard™, като няколко програми дават възможност за прехвърляне на целия модел в друга програма за по-нататъшен анализ.
 
 
Комбинация на аналитични методи и FEM
Аналитичните методи за проверка осигуряват ефективно и бързо проектиране на конструкцията и извършване на проверка. Възможно е аналитичният модел да се прехвърли в програмата FEM, където конструкцията се проверява по метода на крайните елементи. Сравнението на две независими решения допринася за повишаване на точността и сигурността.
 
Поддръжка на много стандарти
Геотехническите методи, прилагани в софтуера GEO5 се използват по целия свят. GEO5 приема уникална система на прилагане на стандартите и частните коефициенти, които са отделени при въвеждането на модела. GEO5 разполага с база данни на стандарти, като същевременно е възможно да се създадат собствени потребителски настройки.
 • Намерете повече информация относно поддържаните стандарти в програмите GEO5.
 
Изчерпателна изходна документация
GEO5 програмите генерират ясен текст и графична изходна документация, които могат лесно да бъдат редактирани в зависимост от нуждите на потребителя (добавяне на фирмено лого, вмъкване на изображения). Генерираните изображения са винаги актуални, според последните данни. Изходената документация може  да бъде отпечатани директно от програмата, записана като PDF или изнесена на външна текстов редактор (MS Word).
 • Свалете примерен документ на изходната документация, генерирана от GEO5
 
Учебни материали
Софтуерът GEO5 е лесен за използване и не изисква специална подготовка или учебни ръководства. Независимо от това, ние предлагаме няколко учебни материали, които включват инженерни наръчници, ръководства контекстуална помощ и ръководства за потребителя.  
Ниско разходна система
Предимство на софтуера GEO5 е неговата модулна система с ниска цена. Следователно, потребителят може да закупи само една програма и да закупи допълнителни такива по-късно, както е необходимо. Цената на отделните програми могат да бъдат намерени в ценовата листа, включително с всички възможни намаления.
   
Техническа поддръжка
Основната техническа поддръжка е на разположение безплатно за всеки потребител GEO5. Ние предлагаме програма с разширената поддръжка - Fine Maintenance. Услугата е достъпна за всеки, срещу годишна такса, и включва поддръжка с гореща телефонна линия, професионална инженерна помощ и неограничен достъп до софтуерни ъпгрейди.
 • Повече информация за техническа поддръжка
 • Повече информация за предимствата на Fine поддръжка 
Езикови Локализации
 • В момента, GEO5 поддържа следните езикови локализации:
 • Български (само изходна документация)
 • Английски
 • Немски
 • Френски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Китайски
 • Гръцки
 • Унгарски
 • Италиански
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Руски
 • Словакия (само изходна документация)
 • Испански
 • Турски
 • Виетнамски