Геотехническият софтуер GEO5 е мощен софтуерен инструмент за решаване на геотехнически задачи на базата на традиционните методи за анализ, както и чрез метода на крайните елементи (FEM). За яснота всяка програма решава определен вид задача, като същевременно всички програми взаимодействат помежду си. Това прави софтуера интуитивен и лесен за използване.
Аналитични решения. Аналитичните програми GEO5 позволяват бързо и ефективно проектиране и проверки на различни видове геотехнически съоръжения. Те са базирани на добре познати и широко приети теории, подобрени в някои случаи чрез определени техники.
Метод на крайните елементи. Програмите за анализ на геотехнически задачи, използвайки метода на крайните елементи (FEM), позволяват на потребителя да моделира прецизно поведението на почвите и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които не могат да бъдат решени с помощта на стандартните методи за анализ.
 
Клиентите на GEO5 са множество големи и малки фирми като проектански организации, консултантски фирми, строителни фирми, изследователски институти, университети и колежи в повече от 130 държави с над 5000 инсталирани лиценза. Поради многото представителства в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка, геотехническият софтуер GEO5 се възприема като един от най-популярните софтуерни приложения за проектиране на инфраструктурни проекти. В момента софтуерът е преведен на 18 езика, предлага  65 предварително определени стандарти и норми, включително и българското национално приложение по Еврокод EN1997. Програмите използват опции за 3D представяне на модела, което особено се цени от съществуващите, и от нови клиенти. Освен това, интуитивният интерфейс на софтуера го прави изключително лесен за работа, дава реалистични резултати и разходно-ефективни резултати на модулните системи. Актуалната версия е EDITION 2020 която е представена и въведена през ноември 2019 година. 

GEO5 Решения