Ние редовно публикуваме нови версии на програмите GEO5 с изчистени корекции, допълнителни функции и нови възможни.

Персоналната инсталация автоматично извършва обновява на програмите GEO5. Ако потребителят е закупил по-ново издание (с еднократно обновяване или чрез абонаментна поддръжка), той може да инсталира. Останалите потребители могат да се снабдят с последната актуализация  на софтуера в рамките изданието, което притежават.

Поддържани езици: