Старт Консулт EOOД е българска консултантска инженерингова компания, основана през 2007 година. Основните дейности наред с разпространението на геотехническият софтуер GEO5 са в областта на геоложко-геофизични проучвания, геотехнически консултации, проектантска дейност и управление на проекти.
 
От 2009 г. Старт Консулт EOOД е търговски партньор за GEO5 от FINE в България. GEO5 работи с Еврокод 7, Еврокод 8 и всички националните приложения на Европа, а също и извън Европа с австралийския, бразилски, индийски и американски LRFD Стандарти.

Корените на FINE датират от началото на осемдесетте години. По това време, конструктивният софтуерен пакет за изчисление и анализ на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции е разработен в сътрудничество с Факултета по строително инженерство на CTU в Прага, Чехия.
 
В края на 1980 г., разработнавнето на програмите GEO се насочва и фокусира върху геотехниката и фундирането. Комбинирането на развитието от двете програми в началото на 90-те години прави работата на FINE по-ефективна. Като с това увеличава качеството на продукта, за да доведе най-накрая до основаването на FINE през 1992 г. Оттогава, FINE се превърна в неразделна част от Централния европейски пазар за конструктивен инженерен софтуер.
 
През годините за периода 1996-2000 г. всички програми са адаптирани към средата на операционната система Windows. Тази нова платформа, заедно с доказано ноу-хау на компанията прави възможно и разработването на нов пълен пакет от адаптивни user-friendly и лесни за използване приложения. Високото качество и достъпност на софтуера поправи пътя на GEO5 да намери повече от 10000 лицанза в над 150 страни по света.