Цена на програмата: 650 €

FEM - Воден поток

FEM - Воден поток


FEM – Воден поток се използва за извършване анализ при стационарно или временно състояние на водния поток (просмукване). FEM – Воден поток е разширение на модула на програмата МКЕ за анализ на геотехнически задачи с помощта на крайните елементи.

Основни характеристики:
 • Log-linear, Van Genuchten и Gardner модел
 • Линейни хидравлични гранични условия
  • непропусклив линия
  • пропусклива линия
  • порово налягане
  • приток / отлив
  • изтичане на повърхността
 • Точкови хидравлични гранични условия
  • Приток / отлив
  • Порово налягане в точка
 • Възможност за представяне на частично пропускливи интерфейси (контакти слоеве) и греди
 • Lucid Представяне на разпределението на поровото налягане, скорости на потока и подпочвени води


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ