Цена на програмата: 650 €

FEM-Консолидация

МКЕ – Консолидация – Анализ на слягането в зависимост от времето
Програмата МКЕ – Консолидация се използва за извършване на анализ на слягането във времето под фундаменти, насипи и повърхностни натоварвания (товари). Модулът Консолидацията е разширение на програмата МКЕ* за анализ на геотехнически задачи. Модулът МКЕ – Консолидация позволява следните възможности:
  • Изчисляване на деформацията на почвата и слягането във времето, причинено от външно натоварване
  • Натоварване постоянно или променливо във времето
  • Множество строителни състояния
*Модулът не се предлага отделно. Необходима е програмата МКЕ.


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ