Цена на програмата: 750 €

FEM-Консолидация

МКЕ – Консолидация – Анализ на слягането в зависимост от времето
Програмата МКЕ – Консолидация се използва за извършване на анализ на слягането във времето под фундаменти, насипи и повърхностни натоварвания (товари). Модулът Консолидацията е разширение на програмата МКЕ* за анализ на геотехнически задачи. Модулът МКЕ – Консолидация позволява следните възможности:
  • Изчисляване на деформацията на почвата и слягането във времето, причинено от външно натоварване
  • Натоварване постоянно или променливо във времето
  • Множество строителни състояния
Разширени модули на програмата FEM: 
  • FEM - Тунел – Анализ на тунели
  • FEM - Воден поток –  Анализ на просмукване на подземни води
  • FEM - Земетръс – Анализ на динамичното въздействие от земетръс
Модулът не се предлага отделно. Необходима е програмата FEM


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ