Цена на програмата: 2 700 €

FEM - Тунел

MKE – Тунел – Анализ на тунелите чрез метода на крайните елементи

Тунелната програма е изградена въз основа на MKE анализа.

Основни характеристики
 • Две опции за моделиране на крепеж (Гредови елементи – 1D или стандартни 2D елементи)
 • Опция за създаване на геометричен модел на крепежа в отделен пред-процесор употребявайки данни с друг формат (напр. DXF).
 • Опростено въвеждане на крепежа в почвеното/скалното тяло (корекцията на топологията и генерирането на мрежа става напълно автоматично)
 • Всеки от етапите при изпълнение на конструкция
 • Зареждане на крепежната геометрия в DXF формат
 • Отчитане на фактора разтоварване в отговор на 3D поведението на масива по време на изкопните работи.
 • Въвеждане на еластични връзки
 • Натоварване в следствие на промени в температурата
 • Съобразяване с увеличаващия се обем на почвата
 • Съобразяване със слягането на крепежа
 • Анализ на второстепенен крепеж чрез смяна на геометричните параметри (1D елементи) или променяйки параметрите на оригиналния крепеж, за да се позволи преместването от натоварване (2D елементи)
 • Представяне на точки за контрол навсякъде в тялото
 • Графично изобразяване на разпределението на вътрешни усилия по действащите части на крепежа
 • Представяне на анкери, фиксирани на техните крайни точки или по цялата им дължината (активни и пасивни анкери)
 • Представяне на анкери, като област с подобрени почвени показатели (определена област)
Разширени модули на програмата FEM: 
 • FEM - Воден поток –  Анализ на просмукване на подземни води
 • FEM - Консолидация –  Анализ на слягане в зависимост от времето
 • FEM - Земетръс – Анализ на динамичното въздействие от земетръс
 Модулът не се предлага отделно. Необходима е програмата FEM


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ